Arkiv

Skapa och driva en fritidsbank

Detta projekt ligger inom socialfonden och ska anpassa en befintlig lokal till att bli en fritidsbank där allmänheten kan låna […]

Seaseal

Att hitta lösningar som hindrar Bävån från översvämning samtidigt som näringslivet kan gynnas, det är vad denna förstudie ska arbeta […]

Projekt Andstensholmen

Projektet ska med hjälp av projektmedel, privat insats från föreningen och en stor famn ideella krafter bygga en lokal som […]

Tillbyggnad Åstols Café

De skall köpa in två sjöbodar samt bygga om och inreda dessa sjöbodar till ett serverings- och mötesrum där öns […]

Scen för alla

I ett område på södra delen av Dyrön, nära hamnen, vill vi bygga en utescen med ett trädäck framför. Platsen […]

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close