Nyheter

LAG mötet den 22 augusti ägnas åt uppföljning. Det kommer inte att beslutas om några projekt. Nästa tillfälle då det beslutas om projekt är den 24 oktober.

190515 prioriterades fem nya projekt, läs mer om dessa här:

Bra mat längs E6

Pilotstudie – Teodling i Svenshögen

Grödor för ett klimat i förändring

Förlängning av försäljning med miljövänliga metoder inom grönsaksproduktion

Återbruk Orust steg 1

Följande medel finns nu kvar att söka

Landsbygdsfonden
Besöksnäring                                     0 kr
Lokal mat                            1 117 968 kr
Lokal service                          326 165 kr
Miljöeffektivisering          1 213 410  kr
Samarbete                              347 832 kr

Regionalfonden
Sammanslagen                      751 179 kr

Socialfonden
Sammanslagen                         7 401kr

190314 antog LAG Leader Södra Bohuslän uppdaterade GDPR-policy, Läs och ladda ner den här

190314 prioriterades ännu ett projekt och vi har nu 58 projekt i vårt leaderområde.  Läs om projektet här fräkne brännvin

Uppdaterad information:

181210 prioriterades fem nya projekt. Det är Havsöringsvägen, Återbruksparken Uddevalla, Främjande av biologisk mångfald genom miljövänlig och lokalproducerad blomsterodling, Gustafsberg-platsens berättelser och Challenger Uddevalla – En utveckling mot nya målgrupper.

För att läsa mer om projekten :

https://www.leadersodrabohuslan.se/godkant_projekt/

Uppdaterad information:

LAG tog den 22 augusti beslut om att ta upp de projekt som har en komplett ansökan och som ryms inom befintlig budget för insatsområdet till beslut på LAG möte. Är det fler projekt på samma möte ska besluten tas utifrån projektets ankomstdatum.

Till nyhetsarkivet

Ja! Visa mig annonsen Ja! Visa mig annonsen Ja! Visa mig annonsen Ja! Visa mig annonsen

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close