Nyheter

Tisdagen den 19 juni 17.00 –  onsdagen den 20 juni 10.00 kommer e-tjänsten att vara stängd.

Fiansiell status 2018-05-20

Medel kvar:

Landsbygdsfonden
Besöksnäring 1 kr
Lokal mat 2 518 686 kr
Lokal service 48 458 kr
Miljöeffektivisering 3 081 911 kr
Samarbete 800 000 kr

Regionalfonden
Besöksnäring 487 184 kr
Lokal mat 95 134 kr
Lokal service 504 075 kr
Miljöeffektivisering 648 651 kr

Socialfonden
Sammanslagen 470 113 kr

2017-08-25 Kolla in Microfonden Väst som tipsar om hur ideella föreningar, ekonomiska föreningar, stiftelser och samfund kan lösa sina behov av finansiering. Microfonden Väst är medlemsägt och återinvesterar överskott in i verksamheten, så att de kan göra mer nytta för medlemmarna!

2017-08-24 Nu ligger presentationen från uppföljningsmötet 20170822 ute att beskåda. Du hittar den bland LAGs protokoll.

2017-05-31 FAQ-sidan är uppdaterad med tips och råd från nuvarande projektledare!

2017-05-30 Viktig information för er som vill söka stöd för projekt!
Vi har ett fortsatt stort inflöde av ansökningar. I dagsläget har vi fördelat knappt hälften av budgeten för programperioden. Mest pengar har fördelats i insatsområdena Besöksnäring och Lokal service. Vi kommer att begära omfördelning av budget per insatsområde och förutsatt att det sker kommer LAG (styrelsen) att kunna fatta ytterligare beslut om projektansökningar inom Besöksnäring och Lokal service. Det finns emellertid medel kvar i  både socialfond (arbetsmarknadsprojekt) och regionalfond (för Uddevalla tätort) i samtliga insatsområden. Insatsområdena Lokal mat och Miljöeffektivisering har fortfarande gott om medel kvar. Välkommen med er ansökan!

2017-02-02 Matvägen Bohuslän är med i dagens lokaltidning http://lokaltidningensto.se/nyheter/matvagen-ska-visa-vagen-till-bohuslansk-mat/

2017-01-12 Representanter från Leader Södra Bohuslän blir intervjuade av podden Landet. Det handlar om hur man på bästa sätt rekryterar styrelsemedlemmar och Leader Södra Bohuslän får föregå som gott exempel. Det är vi stolta över! De intervjuade är Josefina Andersson, projektledare från Terra et Mare i projektet som arbetade med att ta fram Leader Södra Bohusläns Styrelse, Sigvard Utbult, sammankallande i valberedningen, Richard Wirdeson och Liv Olausson, som båda är unga ledamöter i LAG och Anna Levin, verksamhetsledare.

Podden Landet

2016-12-14 Nu har LAG Leader Södra Bohuslän prioriterat projekt för 11 124 269 kr! Total budget för programmet är 51 782 697 kr.

2016-09-29 Årets nationella nätverksträff har precis gått av stapeln och nu är vi på väg hem med nya erfarenheter i bagaget. Vi är jättestolta över att projektet Förstudie ASF Potatisgården visades upp som ett gott exempel på integrationsprojekt och vi vill tacka Eiwor Backelund som ställde upp och berättade om projektet.

Med anledning av att leader firar 20 år har Landsbygdsnätverket tagit fram en film. Filmen finns att se här Leader 20 år 

 

Leader Södra Bohusläns LAG har blivit uppmärksammat i Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev, som den här gången fokuserar på unga. Vi är såklart stolta över att få föregå som gott exempel. Läs nyhetsbrevet här Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev

 

2016-04-18 Till dig som ska göra ansökan i Jordbruksverkets e-tjänst. Använd webbläsaren Google Chrome.