Insatsområden

För att kunna söka stöd behöver ditt projekt passa in i något av våra insatsområden. Besöksnäring och Lokal service kan för närvarande bara sökas till projekt som drivs inom Kungälvs kommun

500x500

BESÖKSNÄRING

LOKAL MAT

LOKAL SERVICE

MILJÖ- EFFEKTIVISERING