Besöksnäring

Har du en idé om hur du skulle kunna utveckla besöksnäringen där du bor och verkar? Något som kan bidra till att göra Södra Bohuslän ännu mer attraktivt att turista i. Kanske kan man skapa nätverk av olika aktörer för att skapa synergieffekter som gynnar regionen. Är din idé innovativ och skapar nya besöksanledningar eller kan den leda till att skapa nya arbetstillfällen?

Du kan söka projekt som passar i insatsområdet och som bedrivs i Kungälvs kommun.

Du kan max få 500 000 kronor i stöd för insatsen.

De särskilda urvalskriterierna för insatsområdet Besöksnäringbesöksnaring

LOKAL MAT

LOKAL SERVICE

MILJÖ- EFFEKTIVISERING