Arkiv

Åbacka Trädgård

Åbacka Trädgård är ett leaderprojekt inom socialfonden. Syftet med projektet är att utveckla en metod för att stärka personer, som […]

Skapa och driva en fritidsbank

Detta projekt ligger inom socialfonden och ska anpassa en befintlig lokal till att bli en fritidsbank där allmänheten kan låna […]