Urvalskriterier

 

Alla projekt som går upp till beslut poängbedöms efter våra generella urvalskriterier. För att bli godkänt måste projektet komma upp i minst 75 poäng.

 

urvalskriterier

Projektet bedöms därefter mot urvalskriterierna för det insatsområde och den fond som det passar in i. De flesta projekt hamnar i Landsbygdsfonden. För projekt inom Regionalfonden och Socialfonden finns det särskilda kriterier. Kontakta utvecklingskontoret ifall du är osäker på vad som gäller för just ditt projekt.

500x500

BESÖKSNÄRING

LOKAL MAT

LOKAL SERVICE

MILJÖ- EFFEKTIVISERING