Godkända delaktiviteter – Göteborgs Södra Skärgård

Vrångö 2020
Sökande: Christina Sjödahl & Ulrika Arnelid Axelsson
Projektet skall erbjuda boende på Vrångö (i första hand) möjlighet att utan kostnad delta i två föreläsningar/workshop som skall ge kunskap om hur vi på olika sätt kan ta till vara på våra resurser.  I samband med föreläsningen anordnar vi event som knyter an till temat.

Anlägga distansminuten på Styrsö
Sökande: Styrsö Bollklubb
Stigfinnarna är en sektion inom Styrsö BK och ska tillsammans med eleverna på Styrsöskolan anlägga en naturstig som ska vara en distansminut 1852 m. Distansminuten kommer att gå ihop med befintliga naturstigar. Distansminuten skall märkas med olika navigations prickar och där vi tillsammans med eleverna skapa platser där man kan stanna till och reflektera över olika saker som beror människan, miljön du är i och hur vi levde förr i tiden.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close