Godkända delaktiviteter – Kungälvs kommun

Coastal rowing
Sökande: Kungälvs Roddklubb
Kungälvs RK har en bred tävlings- och motionsverksamhet och har för 2020 i sin plan att introducera Coastal i sin verksamhet, detta har de kommit fram till med deras aktiva i åldern 16–22 år som en utmaning att introducera. Coastal Rowing är en rätt så ny tävlingsform som funnit sin standard på 2010-talet. Sökande ser detta som en möjlighet att få ungdomar i 16–25 års ålder att finna nya träning- och tävlingsformer och då kunna behålla dessa längre i föreningsverksamhet. Detta öppnar även möjlighet till att komma närmare ut i naturen i kustbandet.

https://www.facebook.com/Kungalvrodd

Kungälvs sommarevent
Sökande: Viggo & Lova AB
Viggo & Lova AB har sett en ökande trend för företagare och organisationer att välja nya platser för sina verksamheter. Företaget sökte därför stöd för att anordna en stor aktivitetsdag för företag, föreningar och andra besökare med fokus på Västra gatan. Det ämnade ge platsen ett lyft och även bjuda in alla oavsett ekonomiska förutsättningar.

Det blev ett lyckat evenemang med över tusen besökare under dagen och de kunde ta del av aktiviteter såsom hoppborg, teater- och dansuppvisning, ponnyridning, ansiktsmålning och mycket mer. Eftersom eventet blev så lyckat önskar arrangörerna att genomföra ett liknande event nästa år igen genom att involvera andra Kungälvsföretag genom samverkan och sponsring. Till dess kommer företagare samarbete genom att anordna mindre temakvällar tillsammans såsom ”tjejkvällar”.