Fisken i fokus – Bäveån (110)

Bäveån går som en pulsåder genom staden Uddevalla, men det är för få som faktiskt är medvetna om vad som finns under ytan. I projektet Fisken i fokus – Bäveån vill man just sätta fisken i fokus för både boende och tillresta som ett led i Uddevallas stadsutveckling. För att åstadkomma detta kommer man göra en publik laxtrappa så att allmänheten kan följa öringen och laxens vandringar. Med modern digital teknik kommer man att kunna filma under vattnet så att man kan se vad som händer under ytan, både via skärmar i området samt via webben. Informationsskyltar kommer att tas fram för att öka kunskapen och intresset hos dem som befinner sig vid ån. I samband med havsöringspremiären ska man anordna ett trevligt fiskeevenemang som blir kunskaps- sport- och matinriktat. Evenemanget ska stärka samarbetet mellan en rad aktörer och kanske kan nya verksamheter uppstå vilket leder till sysselsättningseffekter på lång sikt. Uddevalla kommun kommer att driva projektet som söker ca 750 000 kronor ur Regionalfonden och insatsområdet Lokal service och delaktighet. Det här projektet ska drivas parallellt med leaderprojektet Mer fisk i Bäveån som prioriterades av Leader Bohuskust för ett par veckor sedan. Ett projekt som fokuserar på att genomföra åtgärder som ökar bestånden av fisk. Projektet kommer att dra nytta av varandra och tillsammans är de exempel på hur man kan samordna EUs olika fonder, i det här fallet Regionalfonden och Havs och fiskerifonden.

Live-data från Fiskeräknaren: Fiskeräknare Bäveån

Läs mer om projektet här.
Info om fiskeräknaren

Media: Sveriges Radio P4 Väst

Kontaktpersoner:
Anders Brunberg, Tillväxtavdelningen Uddevalla kommun
anders.brunberg@Uddevalla.se

Anneli van Roijen, Tillväxtavdelningen Uddevalla kommun
anneli.vanroijen@uddevalla.se