Musselkomposten (200)

Musslor är ett miljövänligt livsmedel på många vis, men det blir skal och andra rester som måste tas om hand och som idag är ett problem. Projektet Kompostering av musselrester för jordförbättring är en förstudie inom insatsområdet miljöeffektivisering som ska bidra till att hitta nya innovativa kretsloppslösningar. Lantbrukarnas livsmedelsproduktion orsakar näringsläckage från åkrarna med följden att haven drabbas av övergödning. Musslorna tar hand om detta och renar på så vis vattnet. Musslorna blir sedan till livsmedel och avfallet komposteras för att sedan kunna användas som jordförbättring på åkrarna. Förstudien går ut på att undersöka lagar, regler och tillstånd för att etablera en kompost för animaliska bi-produkter på Orust. Det ska också undersöka vart på ön som komposten kan ligga. Projektet söker 150 000 kronor ur Landsbygdsfonden

Musselkompostering på Orust