Åretruntanläggning Björkö – möjliggöra idrott och gemenskap året runt (2017-4907)

Projektet drivs av IFK Björkö med stöd från flera andra föreningar på ön Björkö som ingår i Öckerö kommun. Visionen är att skapa en levande mötesplats och anläggning som bedriver fritidsaktiviteter, idrott och fotboll under hela året. Sommartid sjuder det av liv på anläggningen. På planen är det ständigt lek och träningar och runtomkring sitter familjer med barn, unga och gamla och dricker kaffe eller hejar på. Men när hösten kommer stängs verksamheten ner och de aktiva får ta sig till fastlandet eller andra öar. Sammanhållningen splittras och anläggningen är öde.

I projektet vill man se till att aktiviteterna och engagemanget kan fortsätta hela året runt och på så vis behålla och stärka gemenskapen och sammanhållningen och bidra till ökad trivsel på ön. Ungdomarna kan stanna kvar i sina lag tills de inte längre räknas som ungdomar och det befintliga klubbhuset kan vara en viktig och använd lokal även den blöta och mörka tiden på året. För att åstadkomma detta har man under flera års tid arbetat med att söka finansiering för att kunna anlägga en konstgräsplan och tillgänglighetsanpassa området. Leadermedlen, 479 000 kronor, kommer att användas till markarbete, underhållsutrustning och staket och säkerhet. Föreningen har även blivit beviljad medel från Idrottslyftet och Hat trick.

Projektet prioriteras då det bidrar till att utveckla en ny mötesplats, tillgänglig för alla året runt vilket är i enlighet med strategins Mål 2 En levande och socialt hållbar del av Bohuslän.

Media:

Facebook: @IFKBjorko