Åbacka Trädgård (2018-3228)

Åbacka Trädgård är ett leaderprojekt inom socialfonden. Syftet med projektet är att utveckla en metod för att stärka personer, som av olika anledningar står långt från arbetsmarknaden, att komma närmare jobb. Det ska man åstadkomma genom att skapa en mysig besöksträdgård där man ska driva en utåtriktad verksamhet som ska bli en naturlig mötesplats för olika samhällsgrupper. Här ska deltagarna i projekten bidra med engagemang, arbetskraft och kompetens till samhället och samtidigt stärka sitt självförtroende, känsla av egenmakt och tillhörighet. De får också möjlighet att knyta egna nya kontakter och bryta eventuellt utanförskap.

Projektet drivs av Stenungsunds kommun som har blivit beviljade 470 000 kronor.

Projektet blev beviljade ytterligare 7 377 kr i stöd vid LAG-möte 2020-04-22. Den nya aktiviteten består av installation av en mindre solcellsanläggning för att bredda det pedagogiska inslaget.

Lär mer om projektet här