I afton: Dans i Ellösparken (2016-7070)

Det ska vara en självklarhet att fundera på vad som händer i EllösParken i kväll säger projektledarna Åke Knutsson och Sten-Åke Olsson. Folkparken var tidigare känd i hela Västsverige och man vill nu åter göra den till ett nytt besöksmål. Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för att kunna ha dansutbildningar och danskvällar genom att man bygger en dansbana under tak. Här ska man sedan kunna anordna kurser och danskvällar i både gammeldans och annan dans som till exempel bugg och foxtrot. Man kommer även att bjuda in nyanlända för att de ska delta och lära ut sin dans- och musikkultur och projektet bidrar på så sätt till integration i samhället. Det kommer att finnas möjligheter för lokala teaterföreningar och musiker att använda dansbanan till sin verksamhet. Hela området ska vara väl upplyst för allas trygghet och en ramp för rullstolsburna ska öka tillgängligheten.

Projektet tillför en ny besöksanledning till Orust, vilket gynnar besöksnäringen och utökar den korta sommarsäsongen.  Det passar således in i insatsområdet Besöksnäring.

Projektet går själva in med 80 000 kronor i privat medfinansiering och får 1 059 571 kronor i stöd.

http://ellosparken.se/dansbanan/

Artikel i GP

http://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4stsverige/ell%C3%B6sparken-bjuder-upp-till-dans-p%C3%A5-nytt-1.6714181

Läs artikel från Lokaltidningen STO

Över en miljon till dansfeber på Orust

Artikel i Bohusläningen

http://www.bohuslaningen.se/nyheter/orust/ell%C3%B6sparken-ska-utvecklas-med-dans-1.4077878