Aktivitetsbaserad mötesplats för alla (2017-5047)

Motion i kombination med gemenskap är ett vinnande koncept som Åstols Idrottssällskap har tagit fasta på. I projektet har man skapat en generationsöverskridande mötesplats med utsikt över västerhavet. Det har anlägts utomhusgym, boulebana, beachvolleybollbana och samtalsbänkar och dessa har knutits samman med gräs och ”rum” för samtal och vila. Projektet bidrar till en levande och socialt hållbar del av Bohuslän genom ökat engagemang och trivsel. ”Det kommer som en energiinjektion rakt in i ön” för att citera en lycklig Marcus Göthe när vi meddelade beslutet.

Att det finns engagemang och trivsel på Åstol syns inte minst i den här filmen

Projektet beviljades 406 000 kronor och är slutredovisat.

Facebook: @AstolsIS