Återbruk OKA 2018 (201)

Orust Kretslopps Akademi fick två projekt prioriterade. I Återbruk OKA 2018 vill man ta reda på hur man på ett bättre sätt kan ta tillvara och förädla sådant som idag slängs i onödan. Målet är att sålla fram några tematiska områden där man kan gå vidare och göra pilotprojekt för att testa vilka återbruksidéer som skulle kunna fungera och dessutom bli ekonomiskt hållbara. Det kan exempelvis vara byggmaterial i brutna förpackningar som tas om hand och används till att tillverka något nytt som sedan säljs. Ta reda på vilka effektiva sätt det finns för att identifiera och samla ihop den här typen av överblivet material och hur ska distributionen och försäljningen av de nya produkterna se ut? Förstudien genomförs på Orust och söker ca 450 000 kronor i stöd ur Landsbygdsfonden

Kontakt är Christer Owe

Christer.owe@gmail.com

tel: 0703-556889