Återbruk Orust Steg 1 (5454)

I projektet vill man utveckla en verksamhet där man arbetar cirkulärt med produkter och ger dem nytt liv genom återbruk. Förändra något värdelöst till något värdefullt. Genom upparbetning och re-design genereras mervärden till produkterna så att de blir attraktiva för köpare och får ett delvis nytt användande.

Projektet omfattar en byggdel och en textildel och båda verksamheterna är tänkta att vara i Vrälands Mejeri mitt på Orust. Samverkan mellan de olika delarna och andra aktörer är centralt i projektet för att hitta synergier och ett effektivt och hållbart genomförande. Projektet drivs av Orusts Kretsloppsakademi och verksamheten kommer under projektets gång att övergå i en näringsidkande stiftelse.

Facebook: Orust Återbruk
Hemsida: Orust Återbruk

Återbruk Orust steg 1

Kontaktpersoner:
christer.owe@gmail.com
thomas.i@telia.com