Återbruksparken Uddevalla (2018-3813)

Slutrapport Återbruksparken 20200220

Projektet är avslutat och det finns numera en återbrukspark på Havskuren vid återvinningsstationen i Uddevalla.

Projektet Återbruksparken Uddevalla syftade mot att bidra till omställning till den cirkulära ekonomin genom att hitta vägar för en hållbar konsumtion och produktion.  I projektet testade man hur man kan bygga upp en fungerande återbrukspark där man exempelvis kan ta emot byggföretags materialspill som istället för att betraktas som sopor, nu kan används till att skapa nya produkter. Allmänheten lämnade in uttjänta produkter eller sådant som man tröttnat på och istället för att de slängs fick de få nytt liv genom reparation eller att de byggdes om till något helt annat. Projektet drevs av Uddevalla kommun som kommer att ha ett nära samarbete med bland annat byggföretag, socialtjänst, arbetsförmedlingen, Café Svea och Fritidsbanken. Beviljat stöd är 398 910 kronor.