Äventyr och informellt lärande i naturen (2017-5142)

Tänk er en aktiv semester, ett interaktivt socialt äventyr baserat på exempelvis nordisk mytologi eller
vikingahistoria. Där man kittlar sin fantasi och låter sig gå in i en annan roll för en stund. Ett sätt att
utmana sig genom att kliva en liten bit utanför sin bekvämlighetszon och på så vis hitta nya sidor hos
sig själv. Omgiven av vacker natur som ju faktiskt aldrig blir omodern, naturen såg likadan ut för flera
hundra år sedan som den gör idag. Några av de träd som vi passerar fanns redan då och berget som
vi sitter på, när vi samtalar kring elden på kvällen, har det suttit många andra människor på genom
tiderna. Det är med dessa ingredienser – fantasi, natur och lärande, som Hästekasen Öst AB vill skapa
ett nytt besöksmål nära och i samklang med naturen. Genom att skapa den infrastruktur som är
beskrivet i projektplanen möjliggör man flera former av naturnära turism där man kan förmedla
överlevnadskunskaper, naturlära och hur man faktiskt kan ställa om till ett hållbart leverne.
Kunskapen får man genom att aktivt delta i ett äventyr. Målgruppen är främst unga och unga vuxna
men även familjer med barn som vill semestra på ett aktivt och annorlunda vis. Leader Södra
Bohusläns styrelse beslutade att bevilja projektet 200 000 kronor för att utveckla och sjösätta sina
planer.

Facebook: Hästekasen Gård – Bohuslän

Hemsida: Hästekasen Gård