Badplatsföreningen Tubbevikens bastu och bad (2016-6780)

Projektet drivs av badplatsföreningen med syftet att Tubbeviken ska bli en aktiv bad- och mötesplats året runt. Det gynnar besökarna att man inte behöver förlita sig på vädret för att kunna bada. Efter projektets slut kommer det att finnas en handikappanpassad bastu som är bokningsbar för allmänheten via en hemsida. Bastun kommer delvis att drivas av solenergi för att vara så miljövänlig som möjligt. Projektet passar in i insatsområdet Besöksnäring då man skapar ett nytt besöksmål. Totalt får de 854 600 kronor i stöd varav 200 000 kronor kommer från Tjörns Kommun. Föreningen går själva in med 50 000 kronor.