Biofertilizers effekter på jord, växt och grödor (2021-4694)

Kan man öka näringstätheten och få grödor mer smakrika genom att på ett helt miljövänligt sätt tillföra mikroliv i jorden? Tillsammans med fyra odlare i Kungälv och Uddevalla ska Mats-Ola Persson som driver företaget Arcella AB testa vilka effekter biofertilizer har i odlingssammanhang. Genom att dela upp odlingarna i två odlingsytor där ena ytan vattnas med en lösning med biofertilizer och den andra ytan vattnas med en lösning utan biofertilizer och sedan analysera grönsakerna och jorden i laboratorium kan man mäta påverkan. Resultatet ska sammanställas i en rapport och receptet kommer att spridas helt öppet, fritt för vem som helst att använda. Ansökan prioriterades eftersom det bidrar till en ny lösning för miljömässigt hållbar produktion av mat, ökad samverkan och minskad klimatpåverkan och beviljades 225 000 kronor.

Hemsida: https://odlajorden.se/