Bra mat längs E6 2.0 (2019-4631)

Genom att etablera ett nytt hållbart, klimatsmart matkoncept vill man förändra matlandskapet längs de stora vägarna. Syftet med projektet är att förändra matlandskapet längs de stora vägarna i Bohuslän och senare även i Sverige, genom att ta fram ett nytt lättillgängligt, näringsrikt och klimatsmart matkoncept.

Målet med projektet är att formulera en affärsplan och affärsmodell som visar på möjligheterna att etablera en eller flera matmoduler för försäljning av lokalproducerad mat. Målet är även att utforma ett turistkoncept som marknadsför regionens lokala råvaror kopplat till platsen och dess mataktörer samt utveckla ett nätverk av lokala producenter.

Projektet, som drivs av Södra Bohuslän Turism, kommer att genomföras i både södra och norra Bohuslän, från Kungälv i söder till Strömstad i norr.

Mer info: Bra mat längs E6 2.0

Kontaktpersoner:
Charlotte Berg: c.berg@telia.com
Ann Haraldsson: Ann.Haraldsson@sodrabohuslan.com