Bra mat längs E6 2.0 (2019-4631)

Genom att etablera ett nytt hållbart, klimatsmart matkoncept vill man förändra matlandskapet längs de stora vägarna. Det kommer att sättas upp matmoduler med självbetjäning där hungriga bilister kan njuta av god, lokalproducerad och näringsriktig mat. Modulerna kommer till största delen av dygnet vara obemannade, men det kommer att finnas värdar som förutom att hålla rent och snyggt ska verka som ambassadörer för området och skapa intresse både för de lokala matproducenter och för Bohuslän som destination. De lokala matproducenterna ges genom projektet möjlighet att utveckla sina verksamheter på ett sätt som de inte hade lyckats med på egen hand vilket är en av leadermetodens grundstenar. Projektet, som drivs av Södra Bohuslän Turism, kommer att genomföras i både södra och norra Bohuslän, från Kungälv i söder till Strömstad i norr

Kontakt är:

Charlotte Berg mail: Charlotte Berg c.berg@telia.com

Ann Haraldsson mail: Ann.Haraldsson@sodrabohuslan.com