Brännö Rödsten Hamn med tillfartsleder (2016-1804)

Brännö Bys samfällighetsförening ska göra en förstudie för att undersöka möjligheterna för att utveckla Brännö Rödstens hamn med tillfartsleder. Efter förstudien är målet att ha en färdig plan för att kunna gå vidare med projektet och verkställa planen.  Projektet har fått beviljat 239 250 kronor i stöd från Leader.

Glädjande nog har man nu, efter förstudiens slut och mycket tack vare den och såklart alla inblandade eldsjälar, lyckats få till ett avtal där kommunen arrenderar hamnen och kommer därmed att kunna göra nödvändiga investeringar för ett tryggt och funktionellt hamnområde!