Brännö Rödsten Hamn med tillfartsleder (2016-1804)

Brännö Bys samfällighetsförening ska göra en förstudie för att undersöka möjligheterna för att utveckla Brännö Rödstens hamn med tillfartsleder. Efter förstudien är målet att ha en färdig plan för att kunna gå vidare med projektet och verkställa planen. Projektet har fått beviljat 239 250 kronor i stöd från Leader.