Café och kök i affären på Dyrön (2016- 1875)

Dyrön är en bilfri ö i Tjörns kommun. Sommartid är ön ett populärt besöksmål i sig men när höststormarna härjar och västkustvinterns kalla fuktiga vindar drar in över ön minskar antalet besökare vilket ger effekten att restauranger och caféer stängs ner för säsongen och de drygt 200 öborna har ingen riktigt bra plats att mötas på utanför hemmen.

Genom projektet skapas en ny mötesplats för både boende och besökare på ön där man efter projektets slut kommer att ha ett Café i affären där man kan träffas för att äta frukost, lunch och fika även under lågsäsong. Det ger livsmedelsbutiken ytterligare ett ben att stå på och minskar svinn av matvaror då man kan ta vara på varor som närmar sig utgångsdatum genom att använda dem i matlagningen. Tidigare leaderprojekt på ön har resulterat i en välbesökt vandringsled och båda projekten kommer att dra nytta av varandra.  Projektet skapar nya arbetstillfällen, bidrar till ökade möjligheter för butiken och ökar förutsättningarna för åretruntboende.

Projektet får 517 967 kronor i stöd från Leader och sorteras in under insatsområdet Lokal service.  Det drivs av Dyröns fiskares Andelsförening utan personlig ansvarighet genom projektledaren Bertil Gyllander.

Bild längst upp till vänster: Ytterväggen med fönstret kommer att flyttas ut för att få plats med cafédelen

Bild längst upp till höger: Butiken inifrån. Väggen med fönstret ska alltså flyttas längre ut.

Bild längst ner till vänster: Vandingsleden som tidigare byggts med stöd från Leader och många ideella krafter av ö-bor.

Bild längst ner till höger: Det gäller att vara påhittig när man inte kan ta bilen för att transportera grejer.