Cafe Svea (2018-571)

Café SVEA  syftar till att skapa arbetstillfällen för i första hand invandrade kvinnor, som trots att de bär på stora kunskaper har svårt att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Ett Arbetsintegrerande Socialt Företag (ASF) ska skapas och fungera som en plattform där deltagarna i projektet får stöd och vägledning så att de själva utvecklas för att så småningom kunna starta egna företag eller få anställning. Det är den ideella föreningen Potatisgårdens vänner som är sökande och har beviljats 590 000 kronor ur Regionalfonden. Insatsen genomförs i Uddevalla kommun.