Challenger – en utveckling mot fler målgrupper (2018-3915)

 

Challenger – en utveckling mot fler målgrupper är precis som namnet avslöjar, en utveckling av det så lyckade leaderprojektet Challenger Uddevalla. Det ursprungliga Challenger Uddevalla syftade till att utveckla, marknadsföra och exponera nio olika idrottsarrangemang, motions- och upplevelselopp i Uddevalla med omnejd. Satsningen har lett till oväntat stor uppslutning med goda effekter i besöksnäringen, men man har också sett att det finns målgrupper där man ännu inte nått fram fullt ut. Därför har man nu sökt 274 353 kr  för en vidareutveckling av projektet för att nå fler barn, unga, kvinnor och utlandsfödda. På så vis attraherar man även hela familjer att deltaga vilket leder till stora vinster för näringslivet och besöksnäringen då man i större utsträckning stannar för att bo, äta, shoppa eller hitta på andra aktiviteter i Uddevalla.

Hemsida: Challenger Uddevalla
Facebook: Challenger Uddevalla