Dammen på Sundsby säteri (2017-664)

Dammen på Sundsby säteri är ett projekt som ägs av Tjörns kommun och som drivs tillsammans med 8-fjordar. Det är en gammal och igenväxt damm som ska restaureras så att det åter blir en vattenspegel vid säteriet.  Projektet gynnar växt och djurliv och kalla vintrar bidrar man till en förlängning av besökssäsongen då man ska kunna åka skridskor på dammen.  Stödbeloppet uppgår till 1 230 104 kronor