Den framtida handelsboden (2017-4056)

På den lilla bilfria ön Åstol, som ligger i Tjörns kommun, finns i dag en liten handelsbod som är öppen året runt trots att det vintertid inte ens bor 200 personer på ön. En livsmedelsbutik är en av faktorerna som behövs för att bibehålla ett levande samhälle året runt. För att säkra att handelsboden ska hållas öppen även i framtiden har man sökt och beviljats 102 500 kronor för att genomföra en förstudie där man ska reda ut vilka förutsättningar som krävs för att investera i ny teknik som möjliggör att butiken kan vara öppen men obemannad vissa tider av dygnet. Förhoppningen är att attraktionskraften för att driva en butik med små marginaler ökar om det finns möjlighet att kunna ha frihet att även verka inom annat.

Media:

GP – Kämpar för fortsatt ö-service