Digitalisering av livsmedelsbutik Tempo Mollösund (2021-283)

I det lilla fiskesamhället Mollösund på Orust är det trångt sommartid men när turisterna åker hem efter sommarsäsongen är det bara lite drygt 200 invånare som bor på orten. Redan idag har livsmedelsbutiken Tempo Mollösund utökad service i form av post- och apoteksombud men för att säkra servicen framåt i tiden har de beviljats stöd till att digitalisera och möjliggöra för kunder att handla även de tider då butiken är obemannad. Det ger utökade öppettider året runt och bidrar till bibehållen service och ökar attraktionskraften att bosätta sig på platsen.

Facebook: @TempoMollösund