Egnahemsfabrikens Trädgård (2022-1018)

Med allmänna arbetsdagar, bytesdagar, workshops och andra aktiviteter med fokus på hållbarhet och tillgänglighet ska man utveckla utemiljön runt Egnahemsfabriken på Tjörn och på så vis inspirera till hur vi kan bygga upp ett hållbart liv genom praktiskt arbete med odling. Platsen ska bli en än mer starkare mötesplats och en kunskapsnod för odling och omställning. Integration och gemenskap genom kreativitet och praktiskt görande är grundstenar i Egnahemsfabrikens verksamhet och kommer även att vara bärande i detta projekt. De har beviljats drygt 450 000 kronor.

Hemsida: https://tjorn.egnahemsfabriken.se/