Ekobesöksnäring Ålgårds kvarn och såg och Utsikten Ekoby (2017-1429)

Projektet handlar om att bygga upp ett ekobesöksmål på östra Orust.

Projektet innefattar ett årligt event, Ekodagarna, med ekologisk hållbarhet som tema.  Ekodagar vid Grindsbyvattnet har arrangerats 30 juni – 1 juli 2018 och 29-30 juni 2019 med guidningar, föreläsningar, workshops, marknad, underhållning och provsmakning av skogsträdgårdens skörd, uppvisning av plantor, ekologiska och närproducerade produkter. Ekodagarna ska öppna säsongen, fungera som dragplåster och visa vad Ålgårds kvarn och utsikten ekobyn har att erbjuda resten av året. Utöver aktiviteterna på Ekodagar vid Grindsbyvattnet har de genomfört 22 kurser, workshops, föreläsningar, visningar och arbetsdagar. Ekobyn och Skogsträdgården Ravinen har visats för fler än 6 grupper vid guidningar och studiebesök. De har utvecklat Utsikten ekobyn och Skogsträdgården Ravinen som ett besöksmål där vi visar goda exempel och
sprider kunskap inom ekologisk hållbarhet utifrån olika aspekter. Som för så många andra så satte Covid-19 stopp för att arrangera Ekodagar 2020 och 2021. Det finns dock planer på att återuppta detta 2022.

Projektet har skapat en skogsträdgård med träd, buskar och perenner som ger en skörd av nötter, frukt, bär och ätliga skott och blad. Skogsträdgården ligger i Utsikten ekoby, övriga aktiviteter kommer att arrangeras både där och vid närliggande Ålgårds kvarn och såg. Hela byn är uppbyggd för att skapa nya mötesplatser och sprida kunskap kring hållbar livsstil.

Sökande organisation är studieförbundet Vuxenskolan Väst. Fond: Landsbygdsfonden.

Ålgårds kvarn har ständigt nya saker på gång. Besök gärna deras hemsida för att se vad som är aktuellt just nu.

Se slutrapport Slutredovisning_ekobesöksnäring_200424