En ny mötesplats för unga och äldre på Tjörn (2019-1007)

För att kunna ha verksamhet för fler målgrupper och året runt vill Vallastiftelsen genomföra projektet ”En ny mötesplats för unga och äldre på Tjörn”. Det är övervåningen i deras nya klubbhus som ska inredas för att kunna inrymma olika aktiviteter. Vikten av gemenskapen som skapas när man har en samlingsplats och kan samlas kring ett intresse kan inte nog betonas. När intresset är det centrala spelar ålder, bakgrund och andra faktorer så mycket mindre roll. Förhoppningen är att klubbgemenskapen ska stärkas och att insatsen kommer att attrahera fler målgrupper året om. Traditionellt så får man göra uppehåll i verksamheten för de små barnen den här tiden på året när mörker, regn och kyla gör utomhusträningarna mindre trevliga, men med den nya lokalen kan man fortsätta att ha boll och lek eller andra aktiviteter inomhus. Dagtid kan lokalen nyttjas av PRO föreningar och det finns möjlighet för paraidrott. Det kommer också finnas tider för spontanidrott och möjlighet att använda lokalen för föreläsningar, möten, ungdoms-häng eller andra aktiviteter som föreningar vill anordna.