Event 365 (2017-1216)

 

Event 365 är ett projekt som syftar till att skapa fler besöksanledningar, främst under vinterhalvåret, inom Öckerö kommun. Behovet är stort av att utveckla Öckerö kommun till en levande eventkommun och besöksnäringen behöver en jämnare säsongsfördelning för att säkra sin existens och utveckling.

Det övergripande målet är att öka antalet besöksanledningar i Öckerö kommun, samt etablera minst ett större välkänt livskraftigt event per månad. Livskraften bedöms utifrån deltagande intressenters vilja att upprepa eventet. Under projekttiden vill man också bygga en stark och stabil organisation som efter projektets slut lever vidare via ekonomisk samverkan och partnerskap med näringslivet. Genom projektet får näringslivet en positiv utveckling av den ökade besöksnäringen och de nya arbetstillfällen som skapas.

Stödbeloppet är 1 940 000 kronor.

Öckerö företagarförening  driver projektet

Här kan ni finna mer information.