Fiber till Stenungsunds landsbygd (2016-1374)

Syftet med projektet är att få igång bredbandsutbyggnaden på landsbygden med hjälp av en bredbandssamordnare som ska verka stöttande för fiberföreningar i området. Projektet drivs av Stenungsunds kommun. Projektet får 510 000 kronor i stöd från Leader.