”Förnybart All-Inclusive” – Orust, som avser Sol-El, Vind-El, El-Bil, EL-båt (2017-520)

Syftet med det här projektet är att underlätta för konsumenter att konvertera till förnybar energi, genom att sätta ihop fyra olika paketlösningar. Målet är att man som konsument utan några speciella förkunskaper enkelt ska kunna välja ett paket utifrån sina egna behov, tryggt förvissad om att man får det man behöver för att investera i förnybar energi, till ett känt pris. Projektet drivs av den ideella föreningen Orust Kretslopps Akademi.

http://www.fornybartallinclusive.se/

Länkar till media:

Förnyelsebart projekt för miljön

http://www.gp.se/nyheter/västsverige/förening-satsar-på-förnybart-elpaket-1.4226264

Projektet avslutades