Förstudie ASF Potatisgården (2016-1543)

Syftet var att undersöka hur man kan utveckla ett Arbetsintegrerande Socialt Företag (ASF) med ett omgivande nätverk av etablerade företag som stöd och samarbetspartners, med utgångspunkt i
marknadsplatsen på Potatisgården i Uddevalla. Potatisgården är en mötesplats för ekologisk och närproducerad mat och kultur. ASF vänder sig främst till utrikesfödda kvinnor som är matintresserade, varit med på tidigare marknader och står långt från arbetsmarknaden. Aktiebolaget EK Logisk Handel tar under testperioden emot praktikanter och fungerar som ett ASF. Ett antal workshops genomförs som stöd för företagarna, både sådana som vill bli och sådana som är etablerade. Potatisgården i Uddevalla används som arena för att testa ny mat och förpackningar och för att de utrikesfödda ska lära sig att driva företag i praktiken i Sverige. Förstudien startas i samarbete med en försöksverksamhet på Vuxenutbildningen i
Uddevalla. Projektet drivs av Studieförbundet vuxenskolan väst i samarbete med föreningen Potatisgårdens vänner. Förstudien är nu avslutad men lever kvar då den lade grund för ytterligare ett leader projekt, Café Svea.

Länk till artikel om projektet i Bohusläningen