Förstudie Grönt Orust – Ekoprofilerad Besöksnäring (2017-338)

Förstudien vill bidra till utvecklingen av en hållbar och klimatvänlig besöksnäring på Orust genom att kartlägga och samla lokala aktörer från ideell-, privat- och offentlig sektor över hela ön och tillsammans skapa en plan för hur man skulle kunna ha ett årligt återkommande turistiskt event med fokus på miljö-, energi-, och klimatfrågor.