Förstudie Orust Mejeri (2017-654)

I förstudien undersökte man om det fanns tillräckliga förutsättningar för att starta ett mejeri på Orust. Som bieffekt togs det fram en utställning om Mjölkens historia på Orust och det skapades en studiecirkel som fortsatte arbetet efter projektets slut och gjorde utställningen än mer omfattande.

Slutsatsen i förstudien var att det i dagsläget finns intresse och att det produceras mer mjölk än vad orustborna kan dricka upp. Resultatet från undersökningen har bildat underlag till ett antal olika förslag till former för lokalt mejeriföretag

  • Utbetalt stöd: 389 599 kronor
  • Ideell resurs: 145 560 kronor
  • Projketägare: Studieförbundet vuxenskolan

Länk till rapporten

Länkar till pressklipp

http://www.bohuslaningen.se/nyheter/orust/utreder-mejeri-p%C3%A5-orust-1.4204270

https://www.bohuslaningen.se/nyheter/uddevalla/v%C3%A4xande-centrum-en-g%C3%A5ng-kot%C3%A4taste-kommunen-1.13447822

När Orust var kotätast i landet