fräkne brännvin (2019-348)

fräkne brännvin handlar om att skapa förutsättningar för ett eget lokalt destilleri i Ljungskile där man ska kunna erbjuda olika spännande spritdrycker med smaksättningar av lokala råvaror från såväl hav som fjäll.  I Klocktornet finns redan en lokal som är anpassad och utrustad för att kunna tillverka brännvin.

Varje år passerar tusentals med gäster Ljungskile med starkt intresse för mat, men också för speciella drycker och som en del i att använda det gamla Klocktornet från 1880 så bestämde man sig för att utveckla en gammal tanke på ett bryggeri/ destilleri.

I projektet ska man genomföra en kunskaps- och produktutvecklingsinsats som dels handlar om att skapa nya spritsorter och dels om att koppla produkterna till en helhetsupplevelse inom turism som kan bidra till att förlänga säsongen. Tanken är inte i första hand att fokusera på försäljningsvolymer utan insatsen ska främst skapa förutsättningar för olika typer av paketering med mat och dryck, föreläsningar och spännande smakupplevelser.

Med hjälp av en framgångsrik entreprenör och konsult på området vill man utbilda en ”destillerilärling” samt utveckla sortiment och skapa ett attraktivt och slagkraftigt marknadsmaterial för att lyckas med satsningen.

Projektet drivs av Klocktornet AB i Ljungskile och är ett projektstöd till företag vilket innebär att man som mest kan få 200 000 kronor i stöd för stödberättigande utgifter och att företaget delvis går in med egen finansiering.

Facebook: @KlocktornetDestilleri