Främjande av biologisk mångfald genom miljövänlig och lokalproducerad blomsterodling (2018-4089)

Främjande av biologisk mångfald genom miljövänlig och lokalproducerad blomsterodling är ett projekt som vill förändra strukturer i produktionen hos producenter, men även köpbeteendet hos konsumenter avseende snittblommor. Dagens snittblomsindustri medför ofta långa transporter och hårt besprutade växter. Får man istället fler lokala producenter att starta upp blomsterodlingar så minskar man inte bara på transporter och miljögifter utan man bidrar också till den biologiska mångfalden och med den positiva bi-effekten att man faktiskt odlar mat till insekterna. Att leva efter säsong börjar få fäste i folks medvetande beträffande maten – nu är det dags för samma tänk när det gäller snittblommorna. Projektet genomförs på Tjörn av Emily Bratt som driver företaget En annan slags trädgård. Hon har beviljats 185 280 kronor.

Instagram: En annan slags trädgård