Från väg till vatten utan utsläpp (111)

Detta är en förstudie för att undersöka möjligheterna att flytta trafik från vägarna till vattnet och på så sätt bidra till att vägnätet avlastas samt att resandet blir mer miljöeffektivt. Att färdas på vatten är säkrare än att färdas på land och vattenvägar kräver mycket mindre underhåll än vad vägnätet på land kräver. Kan man dessutom byta ut förbränningsmotorerna till elmotorer så blir resorna mer miljöeffektiva. Kanske att man kan komma fram till ett sätt att kombinera kollektivtrafik och trivseltrafik så att båtarna kan användas på ett effektivt sätt. Det är några av de frågor som förstudien förhoppningsvis ska besvara. Projektet drivs av Skärgårdsbåtarna och kommer att genomföras inom Uddevalla kommun. De söker ca 950 000 kronor ur Landsbygdsfonden.

Kontakt är Linda Gjerdrum

linda.gjerdrum@uddevalla.se   eller 0705-263439

Från väg till linda.gjerdrum@uddevalla.se 0705-63438