Friluftsmat i småskalig köksväxtproduktion (2019-3285)

För den som uppskattar att vandra är det viktigt att ha lätt packning och ett smart sätt att hålla nere packningens vikt är att använda sig av torkad mat. Flera av dessa entusiaster är måna om den natur de gärna vistas i och skulle helst vilja äta mat som är lokalproducerat på ett hållbart vis. Utbudet av lokalproducerad friluftsmat är begränsat vilket man i projektgruppen har snappat upp och vill ändra på. I projektet ska man knyta kontakter med lokala producenter och använda sig av deras överskottsproduktion av i första hand grönsaker, bär och frukt för att förädla dessa och tillverka lokalproducerad friluftsmat genom torkning. Produkterna kommer att tas fram i nära samarbete med friluftsorganisationer och arbetet kommer att utföras av personer som deltar i arbetsrehabilitering. Projektet drivs av Stenungsunds kommun och har beviljats 159 000 kronor.

Projektet har nära anknytning till Åbacka trädgård

Projektet prioriteras då det bidrar till en utveckling av närproducerade livsmedel genom produktutveckling, breddad verksamhet för lokala producenter, samt nätverksskapande mellan lokala företag och kommunens arbetsrehabilitering.  Det bidrar till att uppfylla strategins Mål 1 ”En kreativ och ekonomisk hållbar del av Bohuslän” och insatsområdet lokal mat.

Media:

Ska fixa käk för frisksportare