Future Sustainable archipelago toilets – en förstudie kring hållbara toalettlösningar (2017-1184)

Future sustainable archipelago toilets – en förstudie kring hållbara toalettlösningar för södra skärgården är ett projekt som drivs av Göteborgs stad. Genom förstudien ska man ta fram ett lösningsförslag som visar vilka miljövänliga, jämställda, tillgängliga och icke-diskriminerande toaletter som är bäst lämpade att använda, vart de ska placeras samt hur de ska skötas. Stödbelopp för projektet är ca 420 000 kronor.