Good old future (2021-177)

Tänk er ett kluster av aktiviteter för att skapa en socialt nytänkande mötesplats – mitt i tradition och landsbygd. Projektet består i flera delar som samspelar. Dels en mötesplats med musikkvällar och träffar med integreringssyfte, dels en del med café och butik. Målgruppen är både människor i närområdet som vill träffas och svenska och internationella turister som har intresse av gårdsturism och Bohuslänsk kultur. Vissa delar av projektet kommer att ha skotsk profil vilket gör det nytänkande för orten. Projektet kommer att genomföras i Ucklum i Stenungsunds kommun och drivs av Magdalena Jamieson. Beviljat stöd är 200 000 kronor.