Göteborgs skärgårdsled Etapp 1 (2020-3278)

Att naturupplevelser är nyttigt för både kropp och själ är det få som kan motbevisa och att intresset för att besöka vandringsleder är stort är lätt att se om man besöker de som redan finns idag. Efter att ett medborgarförslag kommit in till Öckerö kommun om att märka upp och etablera vandringsleder över öarna, tog kommunen vara på idén och lyfte den en nivå så att leden ska uppfylla de krav som krävs för att bli en del av Kuststigen. Första etappen ska gå över Hönö, Fotö, Öckerö och Hälsö och planeras vara klar våren 2022.  Arbetet kommer att utföras av kommunens Naturvårdslag, men man kommer också att engagera allmänheten som ska provgå leden både före och efter och som sedan ges möjlighet att komma med synpunkter. När leden är klar kommer den att bjuda på vackra naturupplevelser över berg och i skog och med det alltid så fascinerande havet alldeles i närheten. Dit kan man åka med kollektivtrafiken och förhoppningen är att både boende och besökare ska hitta ut året om. Projektet har beviljats nära 600 000 kronor.