Gustafsberg – Platsens berättelser (2018-3687)

 

Gustafsberg i Uddevalla har en anrik historia som verkligen förtjänar att lyftas fram. För att väcka besökares nyfikenhet och intresse och öka antalet besökare så har man i projektet Gustafsberg – Platsens berättelser beviljats 1 165 556 kronor för att arbeta med att ta fram information om den mångfacetterade historian för att sen marknadsföra platsen genom berättelser och skyltar. Ett ökat besöksunderlag är förutsättningsskapande för företagen i området. Gustafsberg förvaltas av Gustafsbergsstiftelsen men projektet drivs av Destination Uddevalla.

Hemsida: Gustafsberg
Facebook: @GustafsbergUddevalla
Instagram: @GustafsbergUddevalla