Hållbar ridanläggning – reducerat klimatavtryck (2019-3788)

Spara vatten, minskat fodersvinn och minskad försurning i havet är resultat man vill uppnå genom att anpassa anläggningen på Tjörns ridklubb så att den blir mera hållbar ut ett miljöperspektiv. Smarta lösningar där regnvattnet på taket samlas upp och används, samt bevattningssystem där det intilliggandet havet används för att vattna dammiga ridbanor är några av de intressanta åtgärder de nu ska införa och testa. Resultatet kommer att mätas och analyseras för att visa på nyttan och förhoppningsvis kan fler större anläggningar där det hålls djur ta efter. Visst är det spännande! Projektet drivs av föreningen Tjörns ridklubb och har fått 1,5 miljon beviljad till insatsen.

Facebook: @Tjörns Ridklubb

Hemsida: Tjörns Ridklubb