Havsöringsvägen (2018-3871)

 

 

Havsöringsvägen är ett samarbetsprojekt där man vill utveckla Bohuslän till en sportfiskedestination i världsklass. Projektet sträcker sig över både Leader Södra Bohuslän och Leader Bohuskust och gränsbygd, från Kungälv i söder till Strömstad i norr. Man vill ta tillvara på möjligheten till landnära fiske efter självreproducerande vild havsöring genom att kartlägga området, lyfta fiskeplatser och de faciliteter som finns i form av boenden, ramper, butiker restauranger, samt marknadsföra detta både nationellt och internationellt och på så sätt bidra till en positiv utveckling av besöksnäringen. Extra tacksamt är att sportfiskesäsongen är som bäst i april, maj och augusti, september vilket innebär en utveckling och förlängning av turistsäsongen i Bohuslän. Projektet drivs av 8-fjordar som är ett samarbete mellan kommunerna, Kungälv, Stenungsund, Tjörn, Orust och Uddevalla. Sammanlagt har de beviljats 904 335 kronor från båda leaderområdena varav Leader Södra Bohuslän står för 452 167 kronor.

Information på Stenungsund kommuns hemsida.