Kajakäventyr (2021-267)

Paddla dig igenom alla årstider – heter så passande aktivitetsprogrammet i projektet som ska gynna besöksnäringen och handeln runt Orust. Projektet utgår från Ellös och syftet är att öka antalet besökare under hela året. Genom guidade turer får man kunskap om historia, säkerhet, hav, natur och såklart om paddling. Genom samarbeten med det lokala näringslivet skapar man mervärden för många. Projektet drivs av Kuhlin Konsult AB och har beviljats 200 000 kronor i projektstöd till företag.