Kalvsund – utegym för alla (2021-231)

Den lilla bilfria ön Kalvsund är full av ideella krafter och nu har man gått samman för att skapa ett utegym i anslutning till det fina Societetshuset. Här har man skydd från vindar och vill man så kan man komma under tak på den nybyggda altanen. Utegymmet ska vara tillgängligt för alla och förhoppningen är att det ska bli en generationsöverskridande mötesplats för träning och umgänge. Projektet som drivs av Kalvsunds Idrottsförening är beläget i Öckerö kommun. De har beviljats 145 000 kronor för att genomföra projektet.