Kalvsund (2016-5585)

 

I projektet Kalvsund har man anlagt en naturstig så att man kan ta sig upp till sjömärket Valen. Valen är Västkustens enda byggnadsminnesförklarade sjömärke och har inom projektet upprustas med samma metoder som man använde när man en gång byggde det. Öns samlingslokal och allaktivitetshus Såsen har tillgänglighetsanpassas och utvecklas och är nu en given mötesplats för invånarna och deras föreningsverksamheter. Genom att vårda och lyfta fram Kalvsunds natur- och kulturarv stärks Kalvsund så att det blir ett mer attraktivt och tillgängligt besöksmål och en del av ett hållbart Södra Bohuslän. Det totala stödet är 1 290 685 kronor och då kommer 100 000 från Öckerö kommun, 26 130 kronor från Länsstyrelsen, 1 164 555 kronor från Leader. Följ projektet på deras hemsida

Foto: Jan Maesel